Ders Detayları

Bu eğitim katılımcılarının nesne tabanlı programlama yaklaşımı ve C Sharp programlama dili bilgilerini başlangıç seviyesinden ileri seviyeye taşımayı hedefler.

Eğitim süresince gündelik hayatta nesne tabanlı düşünme ve bu yaklaşımı programlamaya uyarlama öğretisinden başlanılarak, bir yazılım kodunun nesne tabanlı olabilmesi için sağlaması gereken kurallar ile devam edilecek, nesne tabanlı gelişmiş bir programlama dili olan C Sharp’ın kullanım alanlarına, yetkinliklerine değinilecektir. Eğitimin devamında C Sharp ile kullanıcı arayüzü araçları ve bunlarla form oluşturma konuları ele alınacak, tanımlı olan değişkenler ve kullanım şekilleri, karar yapıları, döngüler, diziler, methotlar ve sınıflar şeklinde ilerlenerek C Sharp için özelleştirilmiş ekstra yapılar işlenecektir. Dünyada programlama için belirlenmiş bazı ortak kurallar bulunmaktadır. Eğitimin son bölümünde bu kurallardan bahsedilecek, yazılım performansı üzerine bazı optimizasyon teknikleri anlatılarak eğitim tamamlanacaktır. Eğitim içerisinde konular modüler bir biçimde işlenmektedir ve mümkün olduğunca basite indirgenerek anlatılmaya çalışılmıştır. Her modül sonunda edinilen kazanımlar konu ile ilgili örnekler ile pekiştirilecektir. Bu eğitimin sonrasında katılımcılar programlama dünyasında nesne kavramı farkındalığını kazanacak, C Sharp’ın temel hatlarıyla kullanımına hakim olacak, Visual Studio ortamını kullanmayı öğrenecek ve kendi projelerini geliştirebilir seviyeye geleceklerdir.

Bir programlama dili herhangi bir eğitimle asla tam olarak öğrenilemez. Sebebi ise bu dillerin canlı yapılar yani sürekli geliştiriliyor oluşudur. Ayrıca proje beklentileri sizlerin her zaman hayal dünyanızı ve programlama becerilerinizi geliştirmenizi zorunlu kılar. Katılımcıların alacağı bu eğitim, temel yapıları örnekler ışığında öğrenerek herhangi bir projede faydalanabileceği en önemli yapı taşlarının farkındalığını yaratmayı ve kullanılması gereken metodolojiyi öğretmeyi esas almıştır. Devamında ulaşılması beklenilen hedef programcının azmi ve ilgisi ile doğru orantılıdır.

Kurs Modülleri

 1. Nesne Yönelimli Programlama (Object-Oriented Programming)
  1.1. Nesneler ve Sınıflar
  1.2. Encapsulation
  1.3. Inheritance
  1.4. Polymorphism
  1.5. Abstraction
 2. C# nedir? C# ile Neler Yapılabilir?
  2.1. C# Ne İşe Yarar?
  2.2. .NET Framework Nedir?
  2.3. C# ile Neler Yapılabilir
  2.3.1. Windows Form Uygulamaları (Ado.Net)
  2.3.2. Web Form Uygulaması (Asp.Net)
  2.3.3. Mobil Programlama
  2.3.4. Web Servisleri
  2.3.5. DLL yazma
  2.4. C#’ın C, C++ ve Java İle Bağlantısı Var mıdır?
 3. Temel Araç Kullanımları
  3.1. Merhaba Dünya
  3.2. Label ve Textbox Kullanımı
  3.3. Combobox ve Listbox Araçları Kullanımı
  3.4. Maskedtextbox - Picturebox - Datetimepicker Kullanımları
  3.5. Chekcbox Radiobutton Richtextbox Panel ve Groupbox Kullanımları
  3.6. Örnek Proje - Login Paneli Oluşturma
 4. Değişkenler
  4.1. Değişken Nedir?
  4.2. Bool Değişkenler
  4.3. String Değişkenler
  4.4. Int Değişkenler
  4.5. Double Değişkenler
  4.6. Char Değişkenler
  4.7. Değişken Kullanımlarına Yönelik Örnekler
 5. Karar Yapıları
  5.1. Operatörler
  5.2. If – Else
  5.3. Switch - Case Yapısı
  5.4. Operatör Kullanımlarına Yönelik Örnekler
 6. Döngüler
  6.1. Döngü Kavramı – Döngü Çeşitleri
  6.2. For Döngüsü
  6.3. Break Point Kullanımı
  6.4. While Döngüsü
  6.5. Do While Döngüsü
  6.6. Timer Kullanımı
  6.7. ProgressBar Kullanımı
  6.8. Karar Yapıları İle Döngü Kullanımı
  6.9. Döngü Kullanımlarına Yönelik Örnekler
 7. Diziler
  7.1. Dizi Nedir?
  7.2. Dizi Tanımlama ve Eleman Yazdırma
  7.3. Dizi Elemanları Listeleme
  7.4. Foreach Döngüsü
 8. Metotlar
  8.1. Metot Nedir?
  8.2. Geriye Değer Döndürmeyen Metotlar
  8.3. Geriye Değer Döndüren Metotlar
  8.4. Metot Kullanımına Yönelik Örnekler
 9. Sınıflar
  9.1. Sınıf Nedir?
  9.2. Sınıf Oluşturma ve Nesne Kavramı (Hatırlatma)
  9.3. Kapsülleme (Hatırlatma)
  9.4. Kalıtım (Hatırlatma)
  9.5. Console Ekranı
  9.6. Sınıf İçinde Metot Kullanımı
  9.7. Constructor (Yapıcı) Metotlar
 10. Ekstra Yapılar (Örneklerle)
  10.1. Random Komutu
  10.2. Captcha Oluşturma
  10.3. Formlar Arası Geçiş ve Veri Taşıma
  10.4. Enum Yapısı
  10.5. Matematik Fonksiyonları
 11. Kodlama Standartları ve Optimizasyon

Eğitmenler

Serhat Aydın Taysi

Test Tasarım Mühendisi

Serhat Aydın Taysi, DEICO Mühendislik A.Ş.'de Test Tasarım Mühendisi olarak görev almaktadır.

Kayıt Ol

Talebinizi şimdi oluşturun, sizinle iletişime geçelim

Bizimle Sohbet Edin